Security Assist Nedir ?

Security Assist, zaman ve mekana bağlı kalmadan kişilerin yaşayabileceği güvenlik risklerini kaldırmak veya yaşanmış mağduriyetlerde destek vermek üzere kurulmuş, ulusal ve uluslararası düzeyde danışmanlık, yönlendirme ve özel destek hizmetleri veren global, inovatif bir Güvenlik Asistanlığı hizmet sistemidir.

Security Assist bulunduğunuz lokasyonda yaşayabileceğiniz mağduriyetinizden doğan, acil destek gerektiren konularda 7/24 Çağrı irtibatı veya mobil uygulamamızı kullanarak Danışman ve Güvenlik asistanlarımızın yanınıza gelmesi ile sizlere danışmanlık, yönlendirme ve destek hizmetlerini vermektedir.

Ayrıca bu mağduriyet sorunları oluşmadan önce önleyici güvenlik asistanı desteği veya bu mağduriyetlerden sonra sorun çözücü destek sağlamaktadır. Yalnızca size özel durumlarda 7/24 telefonla yada uygulamamızdan bize yapacağınız bildirimle, personelimizin yanınıza gelmesiyle, danışmanlık, güvenlik asistanı, yönlendirme ve özel destek alacağınız bu hizmette, birey, aile, yabancı kişi veya kurumlara güvenlik assist hizmeti sunulmaktadır.

Hizmetimiz

Security Assist Danışmanlık ve Güvenlik asistanlığı hizmeti; dünyada sürekli gelişen, değişen ve farklılaşan güvenlik riskleri karşısında, yaşanmış, yaşanan veya yaşanabilir mağduriyetlerde ve hayat şartlarının gerektirdiği zor durum ve zamanlarda, kişi veya kurumun zaman kaybını önlemek, iletişim eksikliğini gidermek, işlerinin sürekli ve doğru seyretmesini sağlamaya odaklanmıştır. Bu hizmetimiz, üyelerimizin mağduriyetlerinde kendilerine güvenilir bir destek gerektiren durumlarda 7/24 SECURITY ASSIST telefon iletişimi veya mobil uygulamamız üzerinden bizimle irtibata geçmeleri ile güvenlik sorunları ve mağduriyetler oluşmadan önce ÖNLEYİCİ veya bu mağduriyetlerden sonra SORUN ÇÖZÜCÜ destek sağlanmasıdır.

Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti

Güvenlik risklerinin ya da mağduriyet sorun/sorunlarının, giderilmesi için Üyelerimizin talebi olduğunda; 7/24 telefon iletişimi veya mobil uygulamamız ile iletişim merkezimiz ile irtibat kurmalarının ardından, uzman personelimiz, üyemizin bulunduğu lokasyona gönderilir ve yüz yüze yapılan iletişim sonucu, üyemizin sorununu öğrenir ve kendisine bu sorunu çözücü bilgiler vererek destek ve bilgilendirme yapılır.
Müşteriye gidilerek başlayan bir görevdir. Müşteri dikkatle dinlenir. Çözüm metotları önerilir.

Telefonla Danışmanlık Hizmeti

Müşterilerimizin, hırsızlık, dolandırıcılık, kadın ve aile içi şiddet ve trafik kazalarıyla ilgili yaşamış olduğu sorunlara çözüm odaklı, 7/24 telefonla danışmanlık hizmetinin verilmesidir.

Hizmet Çeşitlerimiz

 • Yaşanmış Adli Olaylarda;
 • * Başınıza gelebilecek hırsızlık, gasp, kapkaç ve iletişim dolandırıcılığı gibi istenmeyen olaylarda doğru ve etki İLK MÜRACAAT desteği ile delillerin korunması konusunda bilgilendirme, hakların kaybolmasının engellenmesi,
 • * Yalnız yaşayan kişilerde Güvenlik asistanı desteği ve yapılacak iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve destek,
 • * Kolluk birimlerinin talep ettiği ek delilleri toplanmasına yardım,
 • * Hırsızlık dolayısıyla zarar gören mülkün koruma altına alınması,
 • Güvensiz ve Riskli lokasyonlarda
 • * Daimî ikametgahından ayrı olarak farklı ve uzak lokasyonlarda bulunan öğrenci, genç ve çocukların veya kişilerin risk ve ihtiyaç hissedilen durumlarda yönlendirme ve desteği,
 • * Çocukların ve gençlerin içerisinde bulunmasını istemeyeceğiniz ani oluşan konularla ilgili sorun çözülünceye kadar Güvenlik asistanı desteği,
 • * Çocuk ve gençlere ailesinin erişimi kesildiği noktada bağlantı kurulması,
 • * İş ve özel seyahatlerde, kişinin yabancısı olduğu lokasyonlarda, olaya özgü sorun çözücü destek,
 • Para ve değerli eşya naklinde destek
 • * Kişilerin bankalarda, özel ve kamu kurumlarındaki para ve değerli eşya işlemlerinde yaşayabileceği risklere karşı Güvenlik asistanı desteği.
 • * Para ve değerli eşyanın zayii olmadan transferine Güvenlik asistanı desteği,
 • * Yaşlı ve engelli bireylerin karşılaşabilecekleri risklere karşı Güvenlik asistanı desteği,
 • * Yurtiçi özel evrak ve eşya ulaşımı,
 • Şiddet mağduru kadınlara destek
 • * Şiddet mağduru olmuş veya bu risk altında bulunan kadınlara bilgilendirme, yönlendirme,
 • * Şiddet mağduru kadınların ilgili makamlara müracaatlarında danışmanlık ve Güvenlik asistanı desteği,
 • * Mağdur kadınların, mağduriyetin giderilmesi hususunda gerekli yönlendirme ve destek,
 • Seyahatlerdeki güvenlik risk ve mağduriyetlerine karşı destek
 • * Daimî ikamet edilen yerin dışındaki seyahatlerde, kişi ve ailesinin karşılaşmış olduğu olumsuzluklar, kaza ve mağduriyetlerde, danışmanlık ve sorun çözücü Güvenlik asistanı desteği,
 • * Yaşlı ve çocukların seyahatlerinde Güvenlik Asistanı desteği,
 • * Seyahat sırasında meydana gelen aksaklıklarla ilgili bireye destek, ailesi ve yakınlarını bilgilendirme,
 • * Kaza ve sağlık sorunları meydana geldiğinde kişinin değerli eşya ve evraklarının güvence altına alınması,
 • * Yalnız veya geç saatte yapılması gereken seyahatlerde gerektiğinde Güvenlik Asistanı desteği,
 • * Seyahat kesintisi ve yolda kalmalarda güvenli yer temini ve Güvenlik asistanı desteği,
 • Trafik kazalarında sürücü ve mağdurlara destek
 • * Aracın kaza yapması, kazaya bağlı diğer mağduriyetlerle ilgili olarak, bilgilendirme, yönlendirme, danışma ve Güvenlik asistanı desteği,
 • * Trafik kazaları sonrasında kaza raporunun doğru ve eksiksiz hazırlanmasına yardım ve destek,
 • * Kaza sonrası hakların kaybını önlemek amacıyla gerekli mercilere müracaat desteği,
 • * Kaza sonrasında can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • * Meskûn mahaller veya dışındaki risk ve tehlike hissedilen lokasyonlarda yolda kalınması halinde Güvenlik asistanı desteği, (Aracın tamiri, uzun süre beklenmesi gerektiren iş ve işlemlerde, yedek parça teminindeki güçlükler vb.)
 • * Kişinin yaşadığı otodan hırsızlık ve oto hırsızlığı konusunda bilgilendirme ve ilk müracaat Güvenlik Asistanı desteği,
 • Taşınır ve Taşınmazların kontrol ve gözetimi
 • * Daimî ikametgahının dışında bulunan kişilerin taşınır ve taşınmaz mallarının risk ve tehlikelere karşı kontrol ve gözetimi,
 • * Uzun süre kullanılmayan taşınır ve taşınmaz eşyaların fiziki durumunun kontrol edilmesi, fotoğraflanması,
 • * Taşınır ve taşınmaz eşyalarda meydana gelebilecek yangın, hırsızlık ve benzeri durumlarda gayrimenkulün ve içinde bulunanların güvence altına alınması için Güvenlik Asistanı desteği,
 • * Gayrimenkullerin satış/alış esnasında kişiye Güvenlik Asistanı destek hizmeti,
 • * Gayrimenkullerin ve taşınır/taşınmaz eşyanın mobil veya yaya devriye ile kontrol, denetim ve gözetimi.
 • * Yeni ikamet edilecek lokasyonun ve konutun güvenlik riskleri ve avantajları konusunda ön bilgilendirme,
 • Yaşlı, engelli ve hasta kişilere destek
 • * Yaşlı, engelli ve hasta kişilerin fiziki sınırlılıklarından kaynaklı mağduriyetinde Güvenlik asistanı desteği ile denetim ve kontrolünü kapsar,
 • * Evinde hasta ve bakıma muhtaç olanların kontrolü,
 • * Yaşlı ve engellilerin acil ve riskli durumlarında Güvenlik Asistanı desteği,
 • * Evinde hasta ve bakıma muhtaç olanların bakıcılarının denetlenmesi,
 • * Sürekli ikametgahından ayrı kişilerin yaşamış olduğu sağlık sorunlarında Güvenlik Asistanı desteği,
 • * Yaşlı ve engellilerin banka vb. işlemlerin de Güvenlik Asistanı desteği,

Güvenlik Asistanlığı ve danışman ekibimiz, konusunda uzman, devlet kadrolarında uzun süre çalışmış, Emekli Polis/Asker ve güvenlik konusunda uzman kişilerden oluşmaktadır. Ekibimiz, üyelerimizle yüz yüze iletişim kurarak onlara sorun çözücü destek sağlamaktadır.

Bize ulaşın, yanınıza gelelim ve sizlere 7/24 destek olalım.